jpp-KY

5284
160.01.0(0.62%)
收盤 | 2023/06/02 14:30 更新
1,555成交量
24.47 (124.20)本益比 (同業平均)
連2跌 (1.54%)
連漲連跌

jpp-KY在類股中表現如何?

其他產業・公司數量80家

其他業各類指標排名

資料時間:2023/06/03
項目
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 漲跌幅
  31.97%
  72.56%
  179.03%
  287.48%
 • 同業平均漲跌幅
  1.80%
  5.80%
  15.32%
  19.34%
 • 同業漲跌幅排名
  1/80
  2/80
  2/80
  1/80
名次
股名/股號
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 1
  jpp-KY
  5284.TW
  31.97%
  72.56%
  179.03%
  287.48%
 • 2
  東哥遊艇
  8478.TW
  26.03%
  55.32%
  88.05%
  158.87%
 • 3
  廷鑫
  2358.TW
  16.67%
  21.97%
  21.97%
  36.79%
 • 4
  新麗
  9944.TW
  15.21%
  15.80%
  14.32%
  15.21%
 • 5
  昶昕
  8438.TW
  15.18%
  11.57%
  7.36%
  19.63%
 • 6
  美利達
  9914.TW
  15.09%
  8.66%
  3.18%
  21.73%
 • 7
  巨大
  9921.TW
  14.80%
  1.23%
  11.23%
  16.12%
 • 8
  必應
  6625.TW
  14.69%
  106.51%
  202.08%
  259.29%
 • 9
  可寧衛
  8422.TW
  9.38%
  12.00%
  20.34%
  14.75%
 • 10
  鈺齊-KY
  9802.TW
  9.09%
  2.08%
  13.33%
  17.40%
 • 11
  中保科
  9917.TW
  8.22%
  17.91%
  14.49%
  15.61%
 • 12
  威宏-KY
  8442.TW
  7.69%
  0.36%
  7.83%
  37.93%
 • 13
  嘉威
  3557.TW
  7.54%
  11.48%
  50.22%
  1.21%
 • 14
  潤泰材
  8463.TW
  7.00%
  10.08%
  22.15%
  18.89%
 • 15
  康那香
  9919.TW
  6.72%
  8.55%
  9.17%
  6.85%
 • 16
  茂順
  9942.TW
  6.62%
  26.97%
  40.37%
  89.12%
 • 17
  中視
  9928.TW
  6.25%
  0.26%
  13.69%
  -
 • 18
  卓越
  2496.TW
  6.01%
  10.90%
  21.05%
  17.29%
 • 19
  匯僑設計
  6754.TW
  4.87%
  22.41%
  10.47%
  27.94%
 • 20
  宏全
  9939.TW
  4.50%
  8.63%
  27.28%
  48.44%
 • 21
  裕融
  9941.TW
  4.00%
  12.39%
  22.26%
  6.86%
 • 22
  南六
  6504.TW
  3.96%
  14.29%
  15.23%
  3.07%
 • 23
  中聯資源
  9930.TW
  3.92%
  12.53%
  15.34%
  15.72%
 • 24
  鋼聯
  6581.TW
  3.90%
  7.72%
  7.00%
  9.01%
 • 25
  台數科
  6464.TW
  3.10%
  3.22%
  6.81%
  11.69%
 • 26
  櫻花
  9911.TW
  2.80%
  2.63%
  5.23%
  0.97%
 • 27
  三能-KY
  6671.TW
  2.51%
  9.30%
  13.19%
  3.60%
 • 28
  大豐電
  6184.TW
  2.20%
  3.76%
  6.46%
  12.80%
 • 29
  志強-KY
  6768.TW
  2.16%
  3.50%
  11.87%
  2.79%
 • 30
  立益
  1443.TW
  2.10%
  5.19%
  37.09%
  78.59%
 • 31
  桂盟
  5306.TW
  2.09%
  1.34%
  4.86%
  14.55%
 • 32
  美吉吉-KY
  8466.TW
  2.08%
  8.48%
  7.81%
  8.69%
 • 33
  寶成
  9904.TW
  2.06%
  3.74%
  1.23%
  8.24%
 • 34
  信義
  9940.TW
  1.78%
  5.54%
  1.78%
  15.63%
 • 35
  大華
  9905.TW
  1.78%
  4.90%
  4.26%
  5.11%
 • 36
  廣豐
  1416.TW
  1.32%
  7.98%
  13.86%
  10.05%
 • 37
  秋雨
  9929.TW
  1.11%
  2.15%
  5.81%
  6.43%
 • 38
  福興
  9924.TW
  1.10%
  3.25%
  5.90%
  6.31%
 • 39
  勤益控
  1437.TW
  1.08%
  3.44%
  14.69%
  12.40%
 • 40
  億豐
  8464.TW
  1.00%
  8.09%
  22.49%
  14.01%
 • 41
  川飛
  1516.TW
  0.96%
  4.74%
  3.45%
  8.89%
 • 42
  浪凡
  6165.TW
  0.95%
  1.23%
  18.30%
  20.08%
 • 43
  龍邦
  2514.TW
  0.58%
  1.76%
  1.76%
  2.97%
 • 44
  新保
  9925.TW
  0.48%
  2.34%
  5.85%
  11.08%
 • 45
  吉源-KY
  8488.TW
  0.00%
  -
  0.96%
  4.32%
 • 46
  政伸
  8481.TW
  0.00%
  0.69%
  1.36%
  7.80%
 • 47
  海悅
  2348.TW
  0.30%
  0.59%
  4.67%
  17.68%
 • 48
  豐泰
  9910.TW
  0.78%
  4.64%
  1.06%
  3.85%
 • 49
  泰銘
  9927.TW
  0.88%
  13.89%
  20.43%
  11.77%
 • 50
  東森
  2614.TW
  1.05%
  17.72%
  11.74%
  30.88%
 • 51
  遠見
  3040.TW
  1.09%
  0.78%
  6.03%
  3.26%
 • 52
  橋椿
  2062.TW
  1.35%
  6.79%
  0.90%
  12.38%
 • 53
  匯僑
  2904.TW
  1.47%
  8.43%
  3.08%
  7.16%
 • 54
  科定
  6655.TW
  1.57%
  1.18%
  3.46%
  4.58%
 • 55
  福貞-KY
  8411.TW
  1.66%
  1.66%
  17.86%
  4.19%
 • 56
  潤泰新
  9945.TW
  1.69%
  19.95%
  24.70%
  31.21%
 • 57
  基士德-KY
  6641.TW
  1.96%
  0.90%
  5.77%
  3.34%
 • 58
  日友
  8341.TW
  1.97%
  5.68%
  11.99%
  25.44%
 • 59
  復盛應用
  6670.TW
  2.31%
  13.50%
  3.20%
  9.87%
 • 60
  鼎基
  6585.TW
  2.44%
  5.82%
  23.76%
  1.16%
 • 61
  百和興業-KY
  8404.TW
  3.12%
  10.13%
  5.87%
  21.11%
 • 62
  波力-KY
  8467.TW
  3.14%
  5.21%
  4.09%
  60.77%
 • 63
  中鼎
  9933.TW
  3.92%
  7.65%
  1.38%
  10.49%
 • 64
  山林水
  8473.TW
  3.97%
  6.44%
  6.61%
  1.53%
 • 65
  拓凱
  4536.TW
  4.13%
  14.52%
  12.42%
  55.88%
 • 66
  佳龍
  9955.TW
  4.38%
  20.38%
  31.07%
  12.05%
 • 67
  和潤企業
  6592.TW
  4.43%
  17.73%
  26.34%
  29.76%
 • 68
  台火
  9902.TW
  4.58%
  6.72%
  6.72%
  10.62%
 • 69
  慶豐富
  9935.TW
  4.77%
  0.52%
  6.16%
  9.60%
 • 70
  百和
  9938.TW
  5.46%
  11.97%
  2.89%
  16.87%
 • 71
  統一實
  9907.TW
  7.19%
  9.32%
  10.26%
  28.15%
 • 72
  成霖
  9934.TW
  7.61%
  1.52%
  2.55%
  9.43%
 • 73
  雷虎
  8033.TW
  8.50%
  32.58%
  70.94%
  271.35%
 • 74
  峰源-KY
  6807.TW
  8.91%
  12.63%
  -
  5.52%
 • 75
  中租-KY
  5871.TW
  9.11%
  10.70%
  0.24%
  0.82%
 • 76
  森崴能源
  6806.TW
  9.58%
  26.31%
  69.80%
  28.06%
 • 77
  昶虹
  2443.TW
  14.46%
  19.10%
  20.35%
  6.54%
 • 78
  八貫
  1342.TW
  14.68%
  17.56%
  39.93%
  82.93%
 • 79
  商億-KY
  8482.TW
  -
  -
  -
  -
 • 80
  中福
  1435.TW
  -
  -
  -
  -
 • 每股盈餘

  年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本

 • 年度現金殖利率

  年度現金殖利率 = 現金股利全年加總 / 最後一筆除息日昨收價(當年度的股利計算時間使用股利發放年度做計算)

 • 本益比

  本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。

立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
 • 愛普*
  6531.TW
  336.00
  12.503.59%
  11,206
 • 中興電
  1513.TW
  117.00
  3.503.08%
  57,917
 • 東元
  1504.TW
  54.10
  2.104.04%
  63,834
 • 士電
  1503.TW
  156.50
  9.006.10%
  25,310
 • 飛宏
  2457.TW
  83.40
  1.501.83%
  66,724
相關概念股
概念股
當日平均漲跌%
近1月平均漲跌%
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。