AES-KY

6781
76421(2.83%)
開盤 | 2022/11/29 12:54 更新
3,452成交量
20.41 (14.74)本益比 (同業平均)
連2漲→跌 (3.63%)
連漲連跌

AES-KY在類股中表現如何?

電子零組件產業・公司數量98家

電子零組件業各類指標排名

資料時間:2022/11/29
項目
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 漲跌幅
  32.92%
  19.24%
  32.45%
  49.97%
 • 同業平均漲跌幅
  11.60%
  2.80%
  2.19%
  2.92%
 • 同業漲跌幅排名
  5/98
  90/98
  90/98
  90/98
名次
股名/股號
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 1
  國巨
  2327.TW
  57.09%
  37.80%
  12.35%
  2.65%
 • 2
  金橋
  6133.TW
  41.51%
  3.73%
  169.65%
  214.39%
 • 3
  聯茂
  6213.TW
  41.28%
  13.92%
  24.70%
  37.25%
 • 4
  台端
  3432.TW
  35.58%
  8.30%
  57.30%
  58.42%
 • 5
  AES-KY
  6781.TW
  32.92%
  19.24%
  32.45%
  49.97%
 • 6
  台光電
  2383.TW
  31.75%
  10.74%
  19.06%
  33.15%
 • 7
  南電
  8046.TW
  30.94%
  2.44%
  29.09%
  52.44%
 • 8
  今皓
  3011.TW
  28.19%
  7.26%
  8.79%
  46.26%
 • 9
  菱光
  8249.TW
  27.70%
  24.20%
  30.38%
  12.81%
 • 10
  欣興
  3037.TW
  26.94%
  2.64%
  25.81%
  25.81%
 • 11
  金像電
  2368.TW
  24.85%
  27.33%
  30.24%
  50.74%
 • 12
  聯德
  3308.TW
  23.11%
  6.10%
  14.77%
  70.99%
 • 13
  泰鼎-KY
  4927.TW
  22.77%
  0.17%
  29.07%
  40.70%
 • 14
  希華
  2484.TW
  22.70%
  11.06%
  3.54%
  8.17%
 • 15
  台郡
  6269.TW
  21.04%
  16.05%
  12.04%
  11.46%
 • 16
  環科
  2413.TW
  20.55%
  18.30%
  43.32%
  47.79%
 • 17
  瀚宇博
  5469.TW
  20.43%
  14.53%
  1.88%
  19.48%
 • 18
  騰輝電子-KY
  6672.TW
  20.38%
  1.30%
  20.56%
  43.71%
 • 19
  飛宏
  2457.TW
  18.30%
  10.32%
  6.51%
  17.63%
 • 20
  嘉基
  6715.TW
  17.97%
  9.54%
  17.22%
  15.11%
 • 21
  嘉聯益
  6153.TW
  17.57%
  9.27%
  21.25%
  12.92%
 • 22
  立隆電
  2472.TW
  16.82%
  0.53%
  8.66%
  10.99%
 • 23
  敬鵬
  2355.TW
  16.61%
  6.94%
  1.61%
  3.66%
 • 24
  良得電
  2462.TW
  16.11%
  2.12%
  1.28%
  1.46%
 • 25
  精成科
  6191.TW
  15.64%
  7.55%
  2.83%
  16.69%
 • 26
  華通
  2313.TW
  15.20%
  6.19%
  2.11%
  23.57%
 • 27
  華新科
  2492.TW
  15.05%
  5.92%
  24.90%
  50.96%
 • 28
  正崴
  2392.TW
  14.71%
  2.28%
  15.93%
  4.09%
 • 29
  嘉澤
  3533.TW
  14.30%
  19.59%
  15.04%
  29.25%
 • 30
  鉅祥
  2476.TW
  14.25%
  6.23%
  1.74%
  14.80%
 • 31
  聯德控股-KY
  4912.TW
  13.57%
  20.90%
  22.44%
  52.25%
 • 32
  台達電
  2308.TW
  13.57%
  11.62%
  25.75%
  18.15%
 • 33
  建通
  2460.TW
  13.29%
  4.37%
  18.08%
  34.91%
 • 34
  泰碩
  3338.TW
  13.25%
  15.97%
  19.05%
  34.86%
 • 35
  建準
  2421.TW
  13.18%
  9.14%
  25.03%
  13.46%
 • 36
  凱美
  2375.TW
  12.97%
  2.58%
  12.52%
  49.24%
 • 37
  首利
  1471.TW
  12.20%
  17.94%
  15.00%
  5.68%
 • 38
  臻鼎-KY
  4958.TW
  11.85%
  6.31%
  3.96%
  26.34%
 • 39
  健鼎
  3044.TW
  11.56%
  3.21%
  12.27%
  15.72%
 • 40
  志超
  8213.TW
  11.42%
  4.50%
  26.02%
  13.43%
 • 41
  健策
  3653.TW
  11.03%
  3.76%
  20.55%
  0.77%
 • 42
  佳必琪
  6197.TW
  10.95%
  1.05%
  5.62%
  14.75%
 • 43
  偉訓
  3032.TW
  10.63%
  6.42%
  7.96%
  0.34%
 • 44
  天二科技
  6834.TW
  10.47%
  -
  -
  -
 • 45
  燿華
  2367.TW
  10.36%
  17.48%
  10.36%
  0.00%
 • 46
  健和興
  3003.TW
  10.33%
  10.67%
  2.25%
  17.93%
 • 47
  立德
  3058.TW
  10.26%
  7.76%
  12.93%
  36.48%
 • 48
  楠梓電
  2316.TW
  10.11%
  9.89%
  11.01%
  9.24%
 • 49
  榮科
  4989.TW
  9.83%
  10.30%
  21.04%
  43.14%
 • 50
  瀚荃
  8103.TW
  9.56%
  5.22%
  14.08%
  28.48%
 • 51
  日電貿
  3090.TW
  9.40%
  0.97%
  2.17%
  7.92%
 • 52
  廣宇
  2328.TW
  9.21%
  0.73%
  8.63%
  7.40%
 • 53
  勝德
  3296.TW
  9.06%
  5.87%
  6.39%
  7.42%
 • 54
  鈞寶
  6155.TW
  9.00%
  3.66%
  7.63%
  3.03%
 • 55
  聚鼎
  6224.TW
  8.98%
  10.29%
  32.77%
  50.95%
 • 56
  晶技
  3042.TW
  8.87%
  4.20%
  7.95%
  14.82%
 • 57
  新日興
  3376.TW
  8.82%
  2.67%
  3.20%
  7.19%
 • 58
  維熹
  3501.TW
  8.81%
  8.44%
  15.64%
  6.09%
 • 59
  信邦
  3023.TW
  8.78%
  2.17%
  6.43%
  8.55%
 • 60
  康舒
  6282.TW
  8.76%
  1.02%
  1.36%
  11.04%
 • 61
  新至陞
  3679.TW
  8.36%
  6.96%
  15.54%
  23.23%
 • 62
  錩新
  2415.TW
  7.62%
  18.90%
  32.02%
  41.28%
 • 63
  大毅
  2478.TW
  7.26%
  0.23%
  16.15%
  29.79%
 • 64
  定穎投控
  3715.TW
  7.17%
  9.95%
  -
  -
 • 65
  達邁
  3645.TW
  6.78%
  20.45%
  42.00%
  22.43%
 • 66
  百容
  2483.TW
  6.03%
  1.03%
  4.84%
  7.66%
 • 67
  宏致
  3605.TW
  5.43%
  17.97%
  23.71%
  34.42%
 • 68
  同泰
  3321.TW
  5.38%
  19.81%
  23.38%
  33.18%
 • 69
  興勤
  2428.TW
  5.36%
  13.68%
  13.68%
  16.73%
 • 70
  致伸
  4915.TW
  5.13%
  12.77%
  0.86%
  17.15%
 • 71
  銘鈺
  4545.TW
  5.08%
  6.21%
  4.12%
  4.49%
 • 72
  鴻碩
  3092.TW
  5.03%
  24.06%
  32.77%
  33.52%
 • 73
  揚博
  2493.TW
  4.83%
  1.08%
  8.88%
  20.86%
 • 74
  競國
  6108.TW
  4.64%
  1.81%
  6.11%
  15.71%
 • 75
  禾伸堂
  3026.TW
  4.53%
  1.47%
  12.72%
  19.01%
 • 76
  鑫禾
  4999.TW
  4.26%
  6.97%
  5.46%
  4.92%
 • 77
  志聖
  2467.TW
  3.89%
  2.99%
  13.35%
  0.24%
 • 78
  群電
  6412.TW
  3.87%
  2.70%
  2.12%
  3.28%
 • 79
  群光
  2385.TW
  3.80%
  1.49%
  4.06%
  11.56%
 • 80
  全漢
  3015.TW
  3.79%
  1.54%
  2.79%
  3.04%
 • 81
  鎰勝
  6115.TW
  3.58%
  0.24%
  4.10%
  4.23%
 • 82
  谷崧
  3607.TW
  3.45%
  14.29%
  13.67%
  8.40%
 • 83
  新巨
  2420.TW
  3.30%
  3.81%
  2.37%
  10.82%
 • 84
  台虹
  8039.TW
  3.08%
  1.82%
  6.06%
  5.53%
 • 85
  毅嘉
  2402.TW
  2.88%
  16.67%
  19.00%
  12.97%
 • 86
  鈺邦
  6449.TW
  1.00%
  1.50%
  17.14%
  25.37%
 • 87
  力銘
  3593.TW
  0.36%
  0.00%
  4.47%
  12.03%
 • 88
  聯穎
  3550.TW
  0.00%
  10.60%
  8.17%
  23.04%
 • 89
  太空梭
  2440.TW
  0.00%
  10.87%
  8.89%
  27.65%
 • 90
  晟鈦
  3229.TW
  0.51%
  32.17%
  -
  193.94%
 • 91
  信錦
  1582.TW
  1.35%
  13.37%
  6.12%
  5.36%
 • 92
  川湖
  2059.TW
  1.44%
  9.21%
  4.56%
  10.20%
 • 93
  柏承
  6141.TW
  1.79%
  16.74%
  15.22%
  24.27%
 • 94
  聯昌
  2431.TW
  1.90%
  8.85%
  4.63%
  13.08%
 • 95
  鴻名
  3021.TW
  4.19%
  3.99%
  3.33%
  5.49%
 • 96
  詮欣
  6205.TW
  7.03%
  0.39%
  1.67%
  58.14%
 • 97
  康控-KY
  4943.TW
  24.85%
  50.76%
  66.77%
  79.01%
 • 98
  圓裕
  6835.TW
  -
  -
  -
  -
 • 每股盈餘

  年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本

 • 年度現金殖利率

  年度現金殖利率 = 現金股利全年加總 / 最後一筆除息日昨收價(當年度的股利計算時間使用股利發放年度做計算)

 • 本益比

  本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。

立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
 • 譜瑞-KY
  4966.TWO
  784.00
  9.001.16%
  755
 • 台積電
  2330.TW
  484.50
  4.000.83%
  26,437
 • 聯發科
  2454.TW
  713.00
  10.001.42%
  3,571
 • 祥碩
  5269.TW
  742.00
  5.000.67%
  765
 • 世芯-KY
  3661.TW
  899.00
  9.001.01%
  2,947
電子零組件產業漲跌排行
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
相關概念股
概念股
當日平均漲跌%
近1月平均漲跌%
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。