AES-KY

6781
1,48055(3.86%)
收盤 | 2022/01/26 14:30 更新
981成交量
139.89 (22.98)本益比 (同業平均)
連3跌→漲 (3.86%)
連漲連跌

AES-KY在類股中表現如何?

電子零組件產業・公司數量96家

電子零組件業各類指標排名

資料日期:2022/01/27
項目
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 漲跌幅
  15.67%
  32.14%
  78.59%
  -
 • 同業平均漲跌幅
  6.33%
  6.38%
  3.18%
  18.86%
 • 同業漲跌幅排名
  87/96
  6/96
  5/96
  -/96
名次
股名/股號
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 1
  晟鈦
  3229.TW
  119.94%
  104.71%
  111.57%
  174.70%
 • 2
  聯德
  3308.TW
  51.26%
  127.27%
  99.56%
  176.92%
 • 3
  群光
  2385.TW
  7.40%
  11.60%
  7.27%
  7.40%
 • 4
  健鼎
  3044.TW
  3.23%
  7.56%
  3.64%
  3.52%
 • 5
  佳必琪
  6197.TW
  1.52%
  13.80%
  7.82%
  18.17%
 • 6
  力銘
  3593.TW
  0.65%
  6.89%
  23.41%
  34.05%
 • 7
  群電
  6412.TW
  0.51%
  16.37%
  12.71%
  16.89%
 • 8
  揚博
  2493.TW
  0.13%
  0.65%
  2.43%
  20.54%
 • 9
  嘉基
  6715.TW
  0.00%
  2.44%
  1.23%
  1.27%
 • 10
  建準
  2421.TW
  0.47%
  11.46%
  4.84%
  16.90%
 • 11
  鎰勝
  6115.TW
  0.70%
  0.24%
  1.05%
  8.97%
 • 12
  泰碩
  3338.TW
  0.74%
  33.92%
  1.72%
  6.33%
 • 13
  信錦
  1582.TW
  0.87%
  3.25%
  12.40%
  11.95%
 • 14
  維熹
  3501.TW
  1.67%
  1.67%
  2.78%
  3.58%
 • 15
  金像電
  2368.TW
  1.95%
  13.92%
  1.35%
  47.36%
 • 16
  鑫禾
  4999.TW
  2.08%
  3.27%
  13.15%
  16.60%
 • 17
  新日興
  3376.TW
  2.24%
  8.02%
  19.49%
  23.51%
 • 18
  台虹
  8039.TW
  2.65%
  2.44%
  17.06%
  9.19%
 • 19
  台達電
  2308.TW
  2.72%
  9.61%
  10.37%
  5.47%
 • 20
  健策
  3653.TW
  2.74%
  3.59%
  25.81%
  27.87%
 • 21
  偉訓
  3032.TW
  2.82%
  0.64%
  19.77%
  16.98%
 • 22
  禾伸堂
  3026.TW
  2.94%
  0.43%
  11.15%
  11.06%
 • 23
  志超
  8213.TW
  3.12%
  0.00%
  2.51%
  9.39%
 • 24
  鈺邦
  6449.TW
  3.38%
  14.63%
  2.05%
  10.00%
 • 25
  達邁
  3645.TW
  3.78%
  0.37%
  23.40%
  14.03%
 • 26
  日電貿
  3090.TW
  3.92%
  2.59%
  9.17%
  13.06%
 • 27
  立隆電
  2472.TW
  3.94%
  0.31%
  15.42%
  4.32%
 • 28
  正崴
  2392.TW
  4.31%
  1.31%
  8.83%
  14.32%
 • 29
  國巨
  2327.TW
  4.67%
  7.37%
  22.19%
  21.79%
 • 30
  台光電
  2383.TW
  4.68%
  21.33%
  15.50%
  71.75%
 • 31
  全漢
  3015.TW
  4.69%
  7.56%
  0.12%
  11.20%
 • 32
  華通
  2313.TW
  4.76%
  8.67%
  6.04%
  0.59%
 • 33
  良得電
  2462.TW
  5.08%
  1.08%
  9.53%
  6.26%
 • 34
  新至陞
  3679.TW
  5.16%
  8.75%
  27.16%
  10.58%
 • 35
  銘鈺
  4545.TW
  5.26%
  4.49%
  2.45%
  4.94%
 • 36
  鈞寶
  6155.TW
  5.45%
  0.43%
  23.40%
  3.70%
 • 37
  首利
  1471.TW
  5.58%
  11.66%
  18.29%
  47.50%
 • 38
  嘉澤
  3533.TW
  5.69%
  28.93%
  31.62%
  37.72%
 • 39
  聯德控股-KY
  4912.TW
  5.90%
  1.30%
  6.67%
  39.76%
 • 40
  新巨
  2420.TW
  6.69%
  4.89%
  5.55%
  38.12%
 • 41
  志聖
  2467.TW
  6.71%
  3.50%
  19.57%
  23.92%
 • 42
  大毅
  2478.TW
  6.94%
  3.21%
  16.13%
  23.38%
 • 43
  聯穎
  3550.TW
  7.03%
  0.29%
  23.89%
  26.94%
 • 44
  聯茂
  6213.TW
  7.06%
  2.72%
  11.03%
  7.41%
 • 45
  臻鼎-KY
  4958.TW
  7.09%
  0.84%
  9.33%
  17.28%
 • 46
  台郡
  6269.TW
  7.12%
  2.66%
  25.41%
  17.00%
 • 47
  興勤
  2428.TW
  7.12%
  15.59%
  38.28%
  20.06%
 • 48
  致伸
  4915.TW
  7.80%
  2.90%
  6.17%
  4.52%
 • 49
  廣宇
  2328.TW
  7.93%
  10.53%
  17.40%
  6.28%
 • 50
  建通
  2460.TW
  8.15%
  14.47%
  23.41%
  12.05%
 • 51
  泰鼎-KY
  4927.TW
  8.47%
  51.13%
  90.12%
  73.02%
 • 52
  台端
  3432.TW
  8.55%
  9.88%
  12.03%
  15.83%
 • 53
  毅嘉
  2402.TW
  8.65%
  0.31%
  21.53%
  0.32%
 • 54
  菱光
  8249.TW
  8.73%
  15.60%
  19.72%
  29.94%
 • 55
  瀚宇博
  5469.TW
  8.77%
  1.96%
  8.97%
  5.05%
 • 56
  鴻碩
  3092.TW
  8.93%
  16.11%
  26.58%
  17.25%
 • 57
  競國
  6108.TW
  9.05%
  5.63%
  0.99%
  1.47%
 • 58
  環科
  2413.TW
  9.25%
  10.46%
  3.06%
  13.99%
 • 59
  精成科
  6191.TW
  9.87%
  7.33%
  2.22%
  54.53%
 • 60
  華新科
  2492.TW
  9.88%
  0.00%
  26.04%
  33.40%
 • 61
  信邦
  3023.TW
  9.93%
  13.35%
  4.00%
  9.76%
 • 62
  榮科
  4989.TW
  10.13%
  4.76%
  18.99%
  84.20%
 • 63
  勝德
  3296.TW
  10.50%
  6.32%
  23.44%
  19.84%
 • 64
  敬鵬
  2355.TW
  10.68%
  15.68%
  3.47%
  2.69%
 • 65
  嘉聯益
  6153.TW
  10.77%
  7.39%
  22.02%
  31.96%
 • 66
  健和興
  3003.TW
  10.86%
  16.05%
  11.72%
  51.76%
 • 67
  凱美
  2375.TW
  11.18%
  3.64%
  20.54%
  9.17%
 • 68
  川湖
  2059.TW
  11.29%
  12.85%
  23.12%
  50.90%
 • 69
  柏承
  6141.TW
  11.57%
  17.47%
  1.27%
  1.93%
 • 70
  詮欣
  6205.TW
  11.58%
  74.62%
  119.24%
  75.28%
 • 71
  宏致
  3605.TW
  11.80%
  2.45%
  22.90%
  12.48%
 • 72
  瀚荃
  8103.TW
  11.82%
  0.80%
  6.38%
  37.72%
 • 73
  燿華
  2367.TW
  12.22%
  1.12%
  18.33%
  14.36%
 • 74
  百容
  2483.TW
  12.31%
  4.47%
  19.80%
  25.00%
 • 75
  定穎
  6251.TW
  12.50%
  0.50%
  9.78%
  6.56%
 • 76
  晶技
  3042.TW
  13.05%
  8.77%
  25.44%
  8.81%
 • 77
  錩新
  2415.TW
  13.96%
  11.94%
  29.19%
  15.34%
 • 78
  金橋
  6133.TW
  14.21%
  12.86%
  4.98%
  8.72%
 • 79
  同泰
  3321.TW
  14.34%
  4.26%
  13.73%
  2.00%
 • 80
  今皓
  3011.TW
  14.71%
  13.62%
  8.56%
  60.35%
 • 81
  谷崧
  3607.TW
  14.92%
  14.50%
  4.05%
  17.56%
 • 82
  聯昌
  2431.TW
  15.02%
  5.45%
  14.07%
  9.43%
 • 83
  康舒
  6282.TW
  15.03%
  9.98%
  19.22%
  15.55%
 • 84
  立德
  3058.TW
  15.15%
  15.15%
  25.73%
  4.48%
 • 85
  欣興
  3037.TW
  15.25%
  28.21%
  38.31%
  115.97%
 • 86
  楠梓電
  2316.TW
  15.36%
  14.11%
  8.31%
  10.94%
 • 87
  AES-KY
  6781.TW
  15.67%
  32.14%
  78.59%
  -
 • 88
  太空梭
  2440.TW
  16.29%
  18.02%
  22.33%
  35.77%
 • 89
  聚鼎
  6224.TW
  16.40%
  13.99%
  35.69%
  4.24%
 • 90
  騰輝電子-KY
  6672.TW
  16.67%
  11.07%
  38.69%
  50.00%
 • 91
  南電
  8046.TW
  18.06%
  7.15%
  23.53%
  101.19%
 • 92
  希華
  2484.TW
  18.12%
  5.56%
  12.94%
  45.50%
 • 93
  鴻名
  3021.TW
  19.24%
  0.00%
  5.99%
  49.30%
 • 94
  飛宏
  2457.TW
  19.54%
  11.68%
  0.00%
  156.00%
 • 95
  鉅祥
  2476.TW
  23.90%
  1.03%
  2.64%
  135.13%
 • 96
  康控-KY
  4943.TW
  24.09%
  55.11%
  66.87%
  66.60%
 • 每股盈餘

  年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本

 • 殖利率

  同業比較中的每年殖利率計算為全年交易日殖利率的平均數值。殖利率 = (每股股票股利 + 每股現金股利) / 收盤價 * 100%

 • 本益比

  本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。

我的自選股
立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
電子零組件產業漲跌排行
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
相關概念股
概念股
當日平均漲跌%
近1月平均漲跌%
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。