NN (L) 美國高股息基金X股美元

686.02美元0.7(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.94%
3月2.53%
1年2.8%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.94%
 2. 2.股票4.00%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他94.06%
前五大投資區域
 1. 1.美國94.07%
 2. 2.英國2.23%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.41%
 2. 2.金融服務17.61%
 3. 3.工業14.81%
 4. 4.健康護理14.52%
 5. 5.防守性消費10.17%
 6. 6.能源6.71%
 7. 7.公用5.99%
 8. 8.電訊服務3.51%
 9. 9.基本物料2.73%
 10. 10.周期性消費2.57%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.95%
 2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
 3. 3.Johnson & Johnson4.56%
 4. 4.Medtronic PLC4.54%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.86%
 6. 6.JPMorgan Chase & Co2.52%
 7. 7.Becton, Dickinson and Co2.49%
 8. 8.Corning Inc2.45%
 9. 9.Raytheon Technologies Corp2.40%
 10. 10.Apple Inc2.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.94%
 2. 2.股票4.00%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他94.06%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.41%
 2. 2.金融服務17.61%
 3. 3.工業14.81%
 4. 4.健康護理14.52%
 5. 5.防守性消費10.17%
 6. 6.能源6.71%
 7. 7.公用5.99%
 8. 8.電訊服務3.51%
 9. 9.基本物料2.73%
 10. 10.周期性消費2.57%
前五大投資區域
 1. 1.美國94.07%
 2. 2.英國2.23%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.95%
 2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
 3. 3.Johnson & Johnson4.56%
 4. 4.Medtronic PLC4.54%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.86%
 6. 6.JPMorgan Chase & Co2.52%
 7. 7.Becton, Dickinson and Co2.49%
 8. 8.Corning Inc2.45%
 9. 9.Raytheon Technologies Corp2.40%
 10. 10.Apple Inc2.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的