NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2259.35美元18.13(0.81%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.54%
3月5.89%
1年12.6%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金2.77%
 2. 2.股票96.74%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.49%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲50.10%
 2. 2.已開發亞洲27.27%
 3. 3.拉丁美洲7.93%
 4. 4.新興歐洲5.29%
 5. 5.非洲3.28%
前十大行業比重
 1. 1.科技21.16%
 2. 2.金融服務17.31%
 3. 3.周期性消費15.36%
 4. 4.電訊服務10.70%
 5. 5.基本物料8.83%
 6. 6.防守性消費5.47%
 7. 7.工業5.10%
 8. 8.健康護理4.98%
 9. 9.能源4.30%
 10. 10.房地產2.04%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.63%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd4.58%
 4. 4.Meituan1.40%
 5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.29%
 6. 6.Infosys Ltd1.21%
 7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.02%
 8. 8.SK Hynix Inc0.96%
 9. 9.JD.com Inc ADR0.94%
 10. 10.Sberbank of Russia PJSC0.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.77%
 2. 2.股票96.74%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.49%
前十大行業比重
 1. 1.科技21.16%
 2. 2.金融服務17.31%
 3. 3.周期性消費15.36%
 4. 4.電訊服務10.70%
 5. 5.基本物料8.83%
 6. 6.防守性消費5.47%
 7. 7.工業5.10%
 8. 8.健康護理4.98%
 9. 9.能源4.30%
 10. 10.房地產2.04%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲50.10%
 2. 2.已開發亞洲27.27%
 3. 3.拉丁美洲7.93%
 4. 4.新興歐洲5.29%
 5. 5.非洲3.28%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.63%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd4.58%
 4. 4.Meituan1.40%
 5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.29%
 6. 6.Infosys Ltd1.21%
 7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.02%
 8. 8.SK Hynix Inc0.96%
 9. 9.JD.com Inc ADR0.94%
 10. 10.Sberbank of Russia PJSC0.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的