NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2342.07美元92.24(3.79%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月14.83%
1年35.59%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.13%
 2. 2.股票98.57%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.30%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲55.64%
 2. 2.已開發亞洲25.56%
 3. 3.拉丁美洲7.42%
 4. 4.新興歐洲4.99%
 5. 5.非洲3.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技19.71%
 2. 2.金融服務18.10%
 3. 3.周期性消費16.87%
 4. 4.電訊服務12.29%
 5. 5.基本物料7.37%
 6. 6.防守性消費6.05%
 7. 7.工業5.16%
 8. 8.能源4.75%
 9. 9.健康護理4.18%
 10. 10.房地產2.31%
前十大持股
 1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.36%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
 4. 4.Meituan1.99%
 5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.24%
 6. 6.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.20%
 7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.19%
 8. 8.SK Hynix Inc1.05%
 9. 9.JD.com Inc ADR1.05%
 10. 10.Infosys Ltd0.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.13%
 2. 2.股票98.57%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.30%
前十大行業比重
 1. 1.科技19.71%
 2. 2.金融服務18.10%
 3. 3.周期性消費16.87%
 4. 4.電訊服務12.29%
 5. 5.基本物料7.37%
 6. 6.防守性消費6.05%
 7. 7.工業5.16%
 8. 8.能源4.75%
 9. 9.健康護理4.18%
 10. 10.房地產2.31%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲55.64%
 2. 2.已開發亞洲25.56%
 3. 3.拉丁美洲7.42%
 4. 4.新興歐洲4.99%
 5. 5.非洲3.00%
前十大持股
 1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.36%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.20%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
 4. 4.Meituan1.99%
 5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.24%
 6. 6.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.20%
 7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.19%
 8. 8.SK Hynix Inc1.05%
 9. 9.JD.com Inc ADR1.05%
 10. 10.Infosys Ltd0.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的