NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2311.33美元22.97(1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月8.63%
1年46.01%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.34%
 2. 2.股票98.39%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.27%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.78%
 2. 2.已開發亞洲26.29%
 3. 3.拉丁美洲6.57%
 4. 4.新興歐洲4.85%
 5. 5.非洲3.24%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.69%
 2. 2.金融服務16.99%
 3. 3.周期性消費16.80%
 4. 4.電訊服務12.07%
 5. 5.基本物料7.73%
 6. 6.防守性消費5.60%
 7. 7.工業5.19%
 8. 8.能源4.48%
 9. 9.健康護理4.31%
 10. 10.房地產2.85%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.93%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.88%
 4. 4.Meituan2.13%
 5. 5.SK Hynix Inc1.36%
 6. 6.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.23%
 7. 7.Baidu Inc ADR1.17%
 8. 8.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.14%
 9. 9.China Construction Bank Corp Class H1.12%
 10. 10.JD.com Inc ADR1.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.34%
 2. 2.股票98.39%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.27%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.69%
 2. 2.金融服務16.99%
 3. 3.周期性消費16.80%
 4. 4.電訊服務12.07%
 5. 5.基本物料7.73%
 6. 6.防守性消費5.60%
 7. 7.工業5.19%
 8. 8.能源4.48%
 9. 9.健康護理4.31%
 10. 10.房地產2.85%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.78%
 2. 2.已開發亞洲26.29%
 3. 3.拉丁美洲6.57%
 4. 4.新興歐洲4.85%
 5. 5.非洲3.24%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.93%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.88%
 4. 4.Meituan2.13%
 5. 5.SK Hynix Inc1.36%
 6. 6.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.23%
 7. 7.Baidu Inc ADR1.17%
 8. 8.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.14%
 9. 9.China Construction Bank Corp Class H1.12%
 10. 10.JD.com Inc ADR1.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的