NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2277.63美元36.33(1.57%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.17%
3月4.15%
1年21.4%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.78%
 2. 2.股票98.79%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.43%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲53.06%
 2. 2.已開發亞洲26.95%
 3. 3.拉丁美洲7.57%
 4. 4.新興歐洲5.18%
 5. 5.非洲3.40%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.72%
 2. 2.金融服務18.16%
 3. 3.周期性消費15.62%
 4. 4.電訊服務11.51%
 5. 5.基本物料8.33%
 6. 6.防守性消費5.75%
 7. 7.工業5.19%
 8. 8.健康護理5.16%
 9. 9.能源4.43%
 10. 10.房地產2.39%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.73%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.66%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.01%
 4. 4.Meituan1.84%
 5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.38%
 6. 6.China Construction Bank Corp Class H1.15%
 7. 7.SK Hynix Inc1.07%
 8. 8.Infosys Ltd1.03%
 9. 9.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H0.98%
 10. 10.JD.com Inc ADR0.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.78%
 2. 2.股票98.79%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.43%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.72%
 2. 2.金融服務18.16%
 3. 3.周期性消費15.62%
 4. 4.電訊服務11.51%
 5. 5.基本物料8.33%
 6. 6.防守性消費5.75%
 7. 7.工業5.19%
 8. 8.健康護理5.16%
 9. 9.能源4.43%
 10. 10.房地產2.39%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲53.06%
 2. 2.已開發亞洲26.95%
 3. 3.拉丁美洲7.57%
 4. 4.新興歐洲5.18%
 5. 5.非洲3.40%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.73%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.66%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.01%
 4. 4.Meituan1.84%
 5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.38%
 6. 6.China Construction Bank Corp Class H1.15%
 7. 7.SK Hynix Inc1.07%
 8. 8.Infosys Ltd1.03%
 9. 9.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H0.98%
 10. 10.JD.com Inc ADR0.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的