UBAM - 30 Global Leaders Equity

美元(0%)
更新
績效 / 
1月9.26%
3月9.5%
1年10.9%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金0.00%
 2. 2.股票34.04%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他65.96%
前五大投資區域
 1. 1.美國65.15%
 2. 2.歐洲不包含歐元區17.89%
 3. 3.歐元區12.83%
 4. 4.英國3.32%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務19.62%
 2. 2.科技19.49%
 3. 3.健康護理17.51%
 4. 4.周期性消費14.37%
 5. 5.基本物料9.02%
 6. 6.工業6.52%
 7. 7.電訊服務5.84%
 8. 8.防守性消費3.96%
 9. 9.房地產2.03%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.98%
 2. 2.Alphabet Inc Class C5.84%
 3. 3.Amazon.com Inc4.46%
 4. 4.Accenture PLC Class A3.90%
 5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.69%
 6. 6.S&P Global Inc3.58%
 7. 7.Sika AG3.54%
 8. 8.ASML Holding NV3.51%
 9. 9.Visa Inc Class A3.49%
 10. 10.Novo Nordisk A/S Class B3.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.00%
 2. 2.股票34.04%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他65.96%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務19.62%
 2. 2.科技19.49%
 3. 3.健康護理17.51%
 4. 4.周期性消費14.37%
 5. 5.基本物料9.02%
 6. 6.工業6.52%
 7. 7.電訊服務5.84%
 8. 8.防守性消費3.96%
 9. 9.房地產2.03%
前五大投資區域
 1. 1.美國65.15%
 2. 2.歐洲不包含歐元區17.89%
 3. 3.歐元區12.83%
 4. 4.英國3.32%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.98%
 2. 2.Alphabet Inc Class C5.84%
 3. 3.Amazon.com Inc4.46%
 4. 4.Accenture PLC Class A3.90%
 5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.69%
 6. 6.S&P Global Inc3.58%
 7. 7.Sika AG3.54%
 8. 8.ASML Holding NV3.51%
 9. 9.Visa Inc Class A3.49%
 10. 10.Novo Nordisk A/S Class B3.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的