91APP*-KY

6741
135.00.0(0.00%)
收盤 | 2022/07/01 14:30 更新
293成交量
50.75 (30.92)本益比 (同業平均)
連4漲→平 (0.00%)
連漲連跌

營收

 • 當月營收
 • 去年同月營收
 • 月增率%
 • 年增率%
資料載入中...
年度/月份
單月合併 (單位:仟元)
 • 當月營收
 • 月增率%
 • 去年同月營收
 • 年增率%
累計合併 (單位:仟元)
 • 當月累計營收
 • 去年累計營收
 • 年增率%
 • 2022/05
  • 100,737
  • 8.80%
  • 87,968
  • 14.52%
  • 475,457
  • 159,994
  • 20.10%
 • 2022/04
  • 92,590
  • -4.13%
  • 72,026
  • 28.55%
  • 374,720
  • 72,026
  • 21.70%
 • 2022/03
  • 96,578
  • 15.27%
  • -
  • 19.67%
  • 282,130
  • -
  • 19.60%
 • 2022/02
  • 83,784
  • -17.67%
  • -
  • 16.51%
  • 185,552
  • -
  • 19.57%
 • 2022/01
  • 101,768
  • -5.47%
  • -
  • 22.20%
  • 101,768
  • -
  • 22.20%
 • 2021/12
  • 107,658
  • -19.71%
  • -
  • 14.29%
  • 865,038
  • -
  • 25.79%
 • 2021/11
  • 134,094
  • 45.02%
  • -
  • 26.49%
  • 757,380
  • -
  • 27.18%
 • 2021/10
  • 92,463
  • -0.66%
  • -
  • 18.15%
  • 623,286
  • -
  • 27.29%
 • 2021/09
  • 93,082
  • 4.99%
  • -
  • 20.01%
  • 530,823
  • -
  • 28.48%
 • 2021/08
  • 88,662
  • -2.72%
  • -
  • 30.94%
  • 437,741
  • -
  • 29.75%
 • 2021/07
  • 91,142
  • -6.94%
  • -
  • 27.89%
  • 349,079
  • -
  • 29.57%
 • 2021/06
  • 97,943
  • 11.34%
  • -
  • 39.90%
  • 257,937
  • -
  • 29.89%
 • 2021/05
  • 87,968
  • 22.13%
  • -
  • 33.58%
  • 159,994
  • -
  • 27.62%
 • 2021/04
  • 72,026
  • 0.00%
  • -
  • 16.28%
  • 72,026
  • -
  • 26.02%
立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
 • 陽明
  2609.TW
  77.80
  4.505.47%
  93,299
 • 長榮
  2603.TW
  79.80
  4.805.67%
  186,220
 • 萬海
  2615.TW
  111.00
  8.006.72%
  34,321
 • 慧洋-KY
  2637.TW
  61.80
  3.204.92%
  16,382
 • 台積電
  2330.TW
  453.50
  22.504.73%
  61,627
櫃電子商務產業漲跌排行
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。