GIS-KY

6456
83.30.7(0.85%)
開盤 | 2023/03/24 12:36 更新
524成交量
8.11 (90.57)本益比 (同業平均)
連2漲 (0.61%)
連漲連跌

每股盈餘

 • 每股盈餘
 • 季增率%
 • 年增率%
資料載入中...

單季每股盈餘

年度/季別
每股盈餘
季增率%
年增率%
季均價
 • 2022 Q4
  2.12
  -53.71%
  -44.50%
  86.55
 • 2022 Q3
  4.58
  83.94%
  3.15%
  86.51
 • 2022 Q2
  2.49
  146.53%
  -38.37%
  91.61
 • 2022 Q1
  1.01
  -73.56%
  50.75%
  95.76
 • 2021 Q4
  3.82
  -13.96%
  -0.78%
  109.63
 • 2021 Q3
  4.44
  9.90%
  241.54%
  113.33
 • 2021 Q2
  4.04
  502.99%
  -27.73%
  111.30
 • 2021 Q1
  0.67
  -82.60%
  116.13%
  118.35
 • 2020 Q4
  3.85
  196.15%
  9.07%
  115.68
 • 2020 Q3
  1.3
  -76.74%
  15.04%
  127.56
 • 2020 Q2
  5.59
  1,703.23%
  68.37%
  101.37
 • 2020 Q1
  0.31
  -91.22%
  -84.80%
  95.19
 • 2019 Q4
  3.53
  212.39%
  -27.22%
  108.90
 • 2019 Q3
  1.13
  -65.96%
  -58.15%
  109.44
 • 2019 Q2
  3.32
  62.75%
  36.07%
  108.54
 • 2019 Q1
  2.04
  -57.94%
  14.61%
  107.48
 • 2018 Q4
  4.85
  79.63%
  -21.77%
  101.68
 • 2018 Q3
  2.7
  10.66%
  -64.61%
  178.28
 • 2018 Q2
  2.44
  37.08%
  -46.84%
  188.86
 • 2018 Q1
  1.78
  -71.29%
  -41.45%
  186.41
 • 單季每股盈餘

  單季每股盈餘 = 單季稅後淨利 / 加權平均股本

 • 累季每股盈餘

  累季每股盈餘 = 累計稅後淨利 / 加權平均股本

 • 近四季每股盈餘總和

  近四季每股盈餘總和 = 近四季每股盈餘 (單季) 的加總

 • 年度每股盈餘

  年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本

 • 加權平均股本

  加權平均股本 = (期初股本 + 期末股本)/ 2

 • 季均價

  為該季股價平均數。季均價 = 當季之每日股價加總 / 當季交易日數

 • 本益比

  本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。

立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
 • 碩禾
  3691.TWO
  119.00
  1.000.83%
  628
 • 鴻準
  2354.TW
  54.20
  0.300.56%
  1,159
 • 鴻海
  2317.TW
  104.50
  1.000.97%
  48,470
 • TPK-KY
  3673.TW
  35.35
  0.200.57%
  1,531
 • 陽明
  2609.TW
  64.00
  0.100.16%
  11,175
光電產業漲跌排行
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
相關概念股
概念股
當日平均漲跌%
近1月平均漲跌%
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。