TPK-KY

3673
39.451.90(5.06%)
收盤 | 2024/05/28 14:30 更新
6,672成交量
68.27 (38.76)本益比 (同業平均)
連2漲 (6.48%)
連漲連跌

TPK-KY在類股中表現如何?

光電產業・公司數量69家

光電業各類指標排名

資料時間:2024/05/28
項目
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 漲跌幅
  3.59%
  7.29%
  7.13%
  8.97%
 • 同業平均漲跌幅
  6.29%
  9.63%
  20.23%
  25.35%
 • 同業漲跌幅排名
  61/69
  30/69
  38/69
  53/69
名次
股名/股號
近1月
近3月
近6月
近1年
 • 1
  佳能
  2374.TW
  51.49%
  136.96%
  129.38%
  209.14%
 • 2
  惠特
  6706.TW
  44.91%
  20.19%
  17.07%
  3.03%
 • 3
  晶彩科
  3535.TW
  42.07%
  33.82%
  68.85%
  67.97%
 • 4
  一詮
  2486.TW
  37.89%
  106.12%
  120.29%
  236.78%
 • 5
  瑞軒
  2489.TW
  32.04%
  32.90%
  72.15%
  60.63%
 • 6
  今國光
  6209.TW
  27.05%
  19.85%
  19.62%
  5.67%
 • 7
  奇偶
  3356.TW
  20.64%
  45.15%
  45.80%
  64.03%
 • 8
  玉晶光
  3406.TW
  18.85%
  21.08%
  28.77%
  33.25%
 • 9
  光鋐
  4956.TW
  15.09%
  13.07%
  26.40%
  41.51%
 • 10
  GIS-KY
  6456.TW
  14.12%
  16.87%
  3.03%
  5.56%
 • 11
  佳凌
  4976.TW
  13.86%
  22.81%
  19.57%
  9.04%
 • 12
  億光
  2393.TW
  13.12%
  40.56%
  51.55%
  57.81%
 • 13
  正達
  3149.TW
  12.50%
  6.12%
  17.83%
  78.77%
 • 14
  華晶科
  3059.TW
  12.24%
  25.89%
  12.82%
  30.95%
 • 15
  達興材料
  5234.TW
  12.05%
  41.56%
  72.00%
  78.79%
 • 16
  憶聲
  3024.TW
  11.36%
  22.84%
  24.23%
  50.20%
 • 17
  慧友
  5484.TW
  10.52%
  5.85%
  5.97%
  32.05%
 • 18
  吉祥全
  2491.TW
  9.86%
  11.76%
  19.19%
  1.52%
 • 19
  錸德
  2349.TW
  9.59%
  8.46%
  4.32%
  8.93%
 • 20
  翔耀
  2438.TW
  8.57%
  6.17%
  1.51%
  3.18%
 • 21
  誠美材
  4960.TW
  8.42%
  7.64%
  16.54%
  36.41%
 • 22
  乙盛-KY
  5243.TW
  6.83%
  8.00%
  0.17%
  27.65%
 • 23
  佰鴻
  3031.TW
  6.42%
  9.11%
  20.73%
  17.12%
 • 24
  國碩
  2406.TW
  6.25%
  25.93%
  32.34%
  19.78%
 • 25
  銘旺科
  2429.TW
  4.69%
  1.71%
  8.65%
  4.69%
 • 26
  鼎元
  2426.TW
  4.29%
  6.65%
  2.93%
  0.00%
 • 27
  揚明光
  3504.TW
  4.19%
  11.86%
  13.33%
  29.99%
 • 28
  艾笛森
  3591.TW
  4.03%
  8.05%
  1.66%
  1.83%
 • 29
  精金
  3049.TW
  3.55%
  7.24%
  10.30%
  12.44%
 • 30
  錸寶
  8104.TW
  3.47%
  1.78%
  3.11%
  13.71%
 • 31
  華興
  6164.TW
  3.40%
  5.88%
  32.75%
  19.69%
 • 32
  富采
  3714.TW
  3.38%
  3.14%
  1.22%
  11.12%
 • 33
  全台
  3038.TW
  3.33%
  7.79%
  7.78%
  0.93%
 • 34
  眾福科
  3168.TW
  3.03%
  -
  -
  -
 • 35
  鈺德
  3050.TW
  2.88%
  15.32%
  43.96%
  42.05%
 • 36
  茂林-KY
  4935.TW
  2.80%
  23.03%
  22.07%
  17.48%
 • 37
  亞光
  3019.TW
  2.79%
  1.19%
  1.53%
  4.90%
 • 38
  宏齊
  6168.TW
  2.73%
  8.07%
  8.58%
  12.91%
 • 39
  台表科
  6278.TW
  2.63%
  21.75%
  26.08%
  25.13%
 • 40
  冠西電
  2466.TW
  2.18%
  2.32%
  4.10%
  6.23%
 • 41
  悅城
  6405.TW
  1.92%
  6.46%
  1.49%
  5.05%
 • 42
  洋華
  3622.TW
  1.53%
  6.42%
  58.57%
  91.35%
 • 43
  凌巨
  8105.TW
  1.52%
  4.64%
  3.49%
  2.20%
 • 44
  嘉彰
  4942.TW
  1.41%
  7.25%
  8.50%
  27.50%
 • 45
  天瀚
  6225.TW
  0.90%
  7.30%
  81.92%
  60.19%
 • 46
  瑞儀
  6176.TW
  0.25%
  35.15%
  50.57%
  80.00%
 • 47
  大立光
  3008.TW
  0.23%
  15.54%
  2.40%
  3.05%
 • 48
  友達
  2409.TW
  0.27%
  6.38%
  12.58%
  8.90%
 • 49
  群創
  3481.TW
  0.35%
  5.96%
  14.06%
  0.71%
 • 50
  晶睿
  3454.TW
  0.36%
  6.08%
  10.03%
  21.47%
 • 51
  安集
  6477.TW
  0.41%
  0.27%
  1.21%
  27.47%
 • 52
  光鼎
  6226.TW
  0.50%
  15.97%
  2.44%
  16.67%
 • 53
  華凌
  6916.TW
  0.77%
  11.03%
  -
  -
 • 54
  太極
  4934.TW
  1.09%
  11.52%
  19.11%
  26.70%
 • 55
  州巧
  3543.TW
  1.26%
  5.99%
  7.53%
  15.44%
 • 56
  榮創
  3437.TW
  1.29%
  27.11%
  6.14%
  38.96%
 • 57
  彩晶
  6116.TW
  1.91%
  10.87%
  9.29%
  16.33%
 • 58
  聯合再生
  3576.TW
  2.45%
  0.83%
  19.53%
  40.84%
 • 59
  元晶
  6443.TW
  2.50%
  0.37%
  6.98%
  24.38%
 • 60
  弘凱
  5244.TW
  3.20%
  11.30%
  17.45%
  40.17%
 • 61
  TPK-KY
  3673.TW
  3.59%
  7.29%
  7.13%
  8.97%
 • 62
  明基材
  8215.TW
  4.92%
  4.09%
  7.07%
  1.35%
 • 63
  中揚光
  6668.TW
  5.20%
  12.88%
  77.17%
  59.57%
 • 64
  力特
  3051.TW
  5.65%
  3.39%
  4.42%
  103.26%
 • 65
  中環
  2323.TW
  5.99%
  16.74%
  17.29%
  16.20%
 • 66
  達運
  6120.TW
  7.71%
  2.22%
  17.45%
  59.16%
 • 67
  澤米
  6742.TW
  12.30%
  3.15%
  -
  -
 • 68
  牧德
  3563.TW
  17.18%
  19.78%
  91.65%
  82.41%
 • 69
  有成精密
  4949.TW
  -
  -
  -
  -
 • 每股盈餘

  年度每股盈餘 = 年度稅後淨利 / 加權平均股本

 • 年度現金殖利率

  年度現金殖利率 = 現金股利全年加總 / 最後一筆除息日昨收價(當年度的股利計算時間使用股利發放年度做計算)

 • 本益比

  本益比計算方式比照證券交易所。本益比 = 收盤價/近四季每股盈餘 (單季) 總和。當近四季每股盈餘總和為0或負數時,則不計算本益比。

立即登入瀏覽你的投資組合。登入
網友也在看
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
 • GIS-KY
  6456.TW
  68.30
  0.400.59%
  9,751
 • 宏達電
  2498.TW
  43.40
  0.100.23%
  2,596
 • 富采
  3714.TW
  48.40
  4.059.13%
  14,166
 • 台郡
  6269.TW
  98.10
  0.600.61%
  3,626
 • 中環
  2323.TW
  13.05
  0.503.98%
  33,692
光電產業漲跌排行
股名/股號
股價
漲跌(%)
成交量(張)
相關概念股
概念股
當日平均漲跌%
近1月平均漲跌%
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。