MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元)停止銷售

10.94美元0.19(1.71%)
2023/03/09更新
績效 / 
1月2.75%
3月9.86%
1年6.99%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金2.51%
 2. 2.股票96.32%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.17%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲47.07%
 2. 2.已開發亞洲28.40%
 3. 3.拉丁美洲11.17%
 4. 4.歐元區3.14%
 5. 5.中東2.95%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.15%
 2. 2.金融服務18.98%
 3. 3.周期性消費15.11%
 4. 4.電訊服務12.51%
 5. 5.防守性消費10.35%
 6. 6.基本物料6.10%
 7. 7.能源5.05%
 8. 8.工業2.54%
 9. 9.房地產2.24%
 10. 10.健康護理1.69%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.97%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.87%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.19%
 5. 5.Yum China Holdings Inc2.43%
 6. 6.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.16%
 7. 7.Tata Consultancy Services Ltd1.91%
 8. 8.HDFC Bank Ltd1.84%
 9. 9.UPL Ltd1.76%
 10. 10.Kweichow Moutai Co Ltd Class A1.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.51%
 2. 2.股票96.32%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.17%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.15%
 2. 2.金融服務18.98%
 3. 3.周期性消費15.11%
 4. 4.電訊服務12.51%
 5. 5.防守性消費10.35%
 6. 6.基本物料6.10%
 7. 7.能源5.05%
 8. 8.工業2.54%
 9. 9.房地產2.24%
 10. 10.健康護理1.69%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲47.07%
 2. 2.已開發亞洲28.40%
 3. 3.拉丁美洲11.17%
 4. 4.歐元區3.14%
 5. 5.中東2.95%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.97%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.87%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.19%
 5. 5.Yum China Holdings Inc2.43%
 6. 6.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.16%
 7. 7.Tata Consultancy Services Ltd1.91%
 8. 8.HDFC Bank Ltd1.84%
 9. 9.UPL Ltd1.76%
 10. 10.Kweichow Moutai Co Ltd Class A1.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的