NN (L) 美國高股息基金I股美元

826.81美元4.71(0.57%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.81%
3月10%
1年1.18%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金2.06%
 2. 2.股票4.52%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.42%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.43%
 2. 2.英國2.45%
 3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.12%
 2. 2.金融服務16.37%
 3. 3.工業14.93%
 4. 4.健康護理14.65%
 5. 5.防守性消費10.66%
 6. 6.能源6.69%
 7. 7.公用6.47%
 8. 8.電訊服務3.36%
 9. 9.周期性消費2.86%
 10. 10.基本物料2.71%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.90%
 2. 2.Johnson & Johnson4.86%
 3. 3.Exxon Mobil Corp4.43%
 4. 4.Medtronic PLC4.39%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.76%
 6. 6.Linde PLC2.45%
 7. 7.Corning Inc2.41%
 8. 8.Cisco Systems Inc2.35%
 9. 9.Texas Instruments Inc2.32%
 10. 10.Becton, Dickinson and Co2.32%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.06%
 2. 2.股票4.52%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.42%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.12%
 2. 2.金融服務16.37%
 3. 3.工業14.93%
 4. 4.健康護理14.65%
 5. 5.防守性消費10.66%
 6. 6.能源6.69%
 7. 7.公用6.47%
 8. 8.電訊服務3.36%
 9. 9.周期性消費2.86%
 10. 10.基本物料2.71%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.43%
 2. 2.英國2.45%
 3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.90%
 2. 2.Johnson & Johnson4.86%
 3. 3.Exxon Mobil Corp4.43%
 4. 4.Medtronic PLC4.39%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.76%
 6. 6.Linde PLC2.45%
 7. 7.Corning Inc2.41%
 8. 8.Cisco Systems Inc2.35%
 9. 9.Texas Instruments Inc2.32%
 10. 10.Becton, Dickinson and Co2.32%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的