NN (L) 歐洲股票基金X股歐元

72.79歐元3.18(4.19%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.68%
1年22.53%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.45%
 2. 2.股票98.07%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.48%
前五大投資區域
 1. 1.歐元區54.57%
 2. 2.歐洲不包含歐元區24.86%
 3. 3.英國17.71%
 4. 4.拉丁美洲0.93%
 5. 5.美國0.51%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.11%
 2. 2.健康護理14.50%
 3. 3.防守性消費12.73%
 4. 4.工業12.45%
 5. 5.周期性消費12.35%
 6. 6.科技7.85%
 7. 7.基本物料6.88%
 8. 8.能源6.47%
 9. 9.電訊服務5.16%
 10. 10.公用3.08%
前十大持股
 1. 1.ASML Holding NV6.08%
 2. 2.Nestle SA4.71%
 3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
 4. 4.AstraZeneca PLC3.97%
 5. 5.Novo Nordisk A/S Class B3.57%
 6. 6.Royal Dutch Shell PLC Class A3.34%
 7. 7.Siemens AG3.10%
 8. 8.Sanofi SA2.93%
 9. 9.Nordea Bank Abp2.91%
 10. 10.Compagnie de Saint-Gobain SA2.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.45%
 2. 2.股票98.07%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.48%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.11%
 2. 2.健康護理14.50%
 3. 3.防守性消費12.73%
 4. 4.工業12.45%
 5. 5.周期性消費12.35%
 6. 6.科技7.85%
 7. 7.基本物料6.88%
 8. 8.能源6.47%
 9. 9.電訊服務5.16%
 10. 10.公用3.08%
前五大投資區域
 1. 1.歐元區54.57%
 2. 2.歐洲不包含歐元區24.86%
 3. 3.英國17.71%
 4. 4.拉丁美洲0.93%
 5. 5.美國0.51%
前十大持股
 1. 1.ASML Holding NV6.08%
 2. 2.Nestle SA4.71%
 3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
 4. 4.AstraZeneca PLC3.97%
 5. 5.Novo Nordisk A/S Class B3.57%
 6. 6.Royal Dutch Shell PLC Class A3.34%
 7. 7.Siemens AG3.10%
 8. 8.Sanofi SA2.93%
 9. 9.Nordea Bank Abp2.91%
 10. 10.Compagnie de Saint-Gobain SA2.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的