NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2478.92美元24.73(1.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月8.54%
3月7.12%
1年19.23%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.51%
 2. 2.股票99.07%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.42%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲52.87%
 2. 2.已開發亞洲27.82%
 3. 3.拉丁美洲7.12%
 4. 4.新興歐洲5.51%
 5. 5.非洲3.17%
前十大行業比重
 1. 1.科技21.74%
 2. 2.金融服務17.61%
 3. 3.周期性消費16.07%
 4. 4.電訊服務11.45%
 5. 5.基本物料8.38%
 6. 6.防守性消費5.83%
 7. 7.工業5.39%
 8. 8.健康護理4.57%
 9. 9.能源3.86%
 10. 10.房地產3.00%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.69%
 4. 4.Meituan1.86%
 5. 5.SK Hynix Inc1.22%
 6. 6.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.22%
 7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.10%
 8. 8.MediaTek Inc1.02%
 9. 9.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.01%
 10. 10.Infosys Ltd1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.51%
 2. 2.股票99.07%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.42%
前十大行業比重
 1. 1.科技21.74%
 2. 2.金融服務17.61%
 3. 3.周期性消費16.07%
 4. 4.電訊服務11.45%
 5. 5.基本物料8.38%
 6. 6.防守性消費5.83%
 7. 7.工業5.39%
 8. 8.健康護理4.57%
 9. 9.能源3.86%
 10. 10.房地產3.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲52.87%
 2. 2.已開發亞洲27.82%
 3. 3.拉丁美洲7.12%
 4. 4.新興歐洲5.51%
 5. 5.非洲3.17%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.69%
 4. 4.Meituan1.86%
 5. 5.SK Hynix Inc1.22%
 6. 6.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.22%
 7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.10%
 8. 8.MediaTek Inc1.02%
 9. 9.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.01%
 10. 10.Infosys Ltd1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的