NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

395.39澳幣0.41(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.18%
1年
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金4.84%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券56.92%
 4. 4.其他38.24%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
 1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.35%
 2. 2.TenneT Holding B.V. 3%1.15%
 3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%1.02%
 4. 4.Merck Kgaa 1.62%1.02%
 5. 5.Total Se 1.75%1.01%
 6. 6.CCR Re SA 2.88%0.99%
 7. 7.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.91%
 8. 8.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.82%
 9. 9.Golden Nugget Inc 6.75%0.82%
 10. 10.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金4.84%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券56.92%
 4. 4.其他38.24%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
 1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.35%
 2. 2.TenneT Holding B.V. 3%1.15%
 3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%1.02%
 4. 4.Merck Kgaa 1.62%1.02%
 5. 5.Total Se 1.75%1.01%
 6. 6.CCR Re SA 2.88%0.99%
 7. 7.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.91%
 8. 8.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.82%
 9. 9.Golden Nugget Inc 6.75%0.82%
 10. 10.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的