NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

256.55美元0.02(0.01%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0%
3月1.32%
1年2.15%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.86%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券58.93%
 4. 4.其他39.21%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
 1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.16%
 2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR2.71%
 3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.19%
 4. 4.Total Se 1.75%1.14%
 5. 5.Merck Kgaa 1.62%1.14%
 6. 6.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02%1.07%
 7. 7.CCR Re SA 2.88%1.06%
 8. 8.DH Europe Finance II SARL 0.75%1.05%
 9. 9.CVS Health Corp 4.3%1.04%
 10. 10.American Tower Corporation 3.95%0.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.86%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券58.93%
 4. 4.其他39.21%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
 1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.16%
 2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR2.71%
 3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.19%
 4. 4.Total Se 1.75%1.14%
 5. 5.Merck Kgaa 1.62%1.14%
 6. 6.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 6.02%1.07%
 7. 7.CCR Re SA 2.88%1.06%
 8. 8.DH Europe Finance II SARL 0.75%1.05%
 9. 9.CVS Health Corp 4.3%1.04%
 10. 10.American Tower Corporation 3.95%0.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的