NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

308.00美元4.59(1.51%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.85%
1年31.43%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.47%
 2. 2.股票98.51%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.02%
前五大投資區域
 1. 1.日本98.51%
前十大行業比重
 1. 1.工業27.77%
 2. 2.周期性消費17.66%
 3. 3.金融服務12.54%
 4. 4.基本物料9.45%
 5. 5.科技9.38%
 6. 6.電訊服務6.37%
 7. 7.房地產6.18%
 8. 8.能源4.42%
 9. 9.健康護理2.80%
 10. 10.防守性消費1.79%
前十大持股
 1. 1.Hitachi Ltd4.29%
 2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.60%
 3. 3.FUJIFILM Holdings Corp3.19%
 4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.94%
 5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.76%
 6. 6.Honda Motor Co Ltd2.75%
 7. 7.Tokio Marine Holdings Inc2.68%
 8. 8.Dai-ichi Life Holdings Inc2.21%
 9. 9.TDK Corp2.09%
 10. 10.ITOCHU Corp1.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.47%
 2. 2.股票98.51%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.02%
前十大行業比重
 1. 1.工業27.77%
 2. 2.周期性消費17.66%
 3. 3.金融服務12.54%
 4. 4.基本物料9.45%
 5. 5.科技9.38%
 6. 6.電訊服務6.37%
 7. 7.房地產6.18%
 8. 8.能源4.42%
 9. 9.健康護理2.80%
 10. 10.防守性消費1.79%
前五大投資區域
 1. 1.日本98.51%
前十大持股
 1. 1.Hitachi Ltd4.29%
 2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.60%
 3. 3.FUJIFILM Holdings Corp3.19%
 4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.94%
 5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.76%
 6. 6.Honda Motor Co Ltd2.75%
 7. 7.Tokio Marine Holdings Inc2.68%
 8. 8.Dai-ichi Life Holdings Inc2.21%
 9. 9.TDK Corp2.09%
 10. 10.ITOCHU Corp1.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的