NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

289.00美元4.1(1.4%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.1%
1年37.09%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.03%
 2. 2.股票98.28%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.69%
前五大投資區域
 1. 1.日本98.28%
前十大行業比重
 1. 1.工業27.35%
 2. 2.周期性消費17.32%
 3. 3.金融服務12.70%
 4. 4.基本物料9.59%
 5. 5.科技9.34%
 6. 6.電訊服務6.78%
 7. 7.房地產5.99%
 8. 8.能源4.24%
 9. 9.健康護理2.95%
 10. 10.防守性消費1.86%
前十大持股
 1. 1.Hitachi Ltd3.80%
 2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.63%
 3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.03%
 4. 4.FUJIFILM Holdings Corp3.01%
 5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.76%
 6. 6.Tokio Marine Holdings Inc2.58%
 7. 7.Honda Motor Co Ltd2.55%
 8. 8.Toyota Industries Corp2.39%
 9. 9.Dai-ichi Life Holdings Inc2.38%
 10. 10.TDK Corp2.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.03%
 2. 2.股票98.28%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.69%
前十大行業比重
 1. 1.工業27.35%
 2. 2.周期性消費17.32%
 3. 3.金融服務12.70%
 4. 4.基本物料9.59%
 5. 5.科技9.34%
 6. 6.電訊服務6.78%
 7. 7.房地產5.99%
 8. 8.能源4.24%
 9. 9.健康護理2.95%
 10. 10.防守性消費1.86%
前五大投資區域
 1. 1.日本98.28%
前十大持股
 1. 1.Hitachi Ltd3.80%
 2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.63%
 3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.03%
 4. 4.FUJIFILM Holdings Corp3.01%
 5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.76%
 6. 6.Tokio Marine Holdings Inc2.58%
 7. 7.Honda Motor Co Ltd2.55%
 8. 8.Toyota Industries Corp2.39%
 9. 9.Dai-ichi Life Holdings Inc2.38%
 10. 10.TDK Corp2.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的