NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

341.85澳幣0.14(0.04%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.94%
3月3.43%
1年25.89%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金2.52%
 2. 2.股票4.31%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.17%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.17%
 2. 2.英國2.57%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.74%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.16%
 2. 2.健康護理17.32%
 3. 3.工業14.40%
 4. 4.金融服務14.35%
 5. 5.防守性消費10.82%
 6. 6.公用6.65%
 7. 7.能源5.08%
 8. 8.基本物料3.09%
 9. 9.電訊服務2.81%
 10. 10.周期性消費2.47%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.96%
 2. 2.Johnson & Johnson4.78%
 3. 3.Medtronic PLC4.61%
 4. 4.Emerson Electric Co2.97%
 5. 5.Chevron Corp2.85%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.85%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.83%
 8. 8.Marsh & McLennan Companies Inc2.81%
 9. 9.Verizon Communications Inc2.81%
 10. 10.Walmart Inc2.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.52%
 2. 2.股票4.31%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.17%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.16%
 2. 2.健康護理17.32%
 3. 3.工業14.40%
 4. 4.金融服務14.35%
 5. 5.防守性消費10.82%
 6. 6.公用6.65%
 7. 7.能源5.08%
 8. 8.基本物料3.09%
 9. 9.電訊服務2.81%
 10. 10.周期性消費2.47%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.17%
 2. 2.英國2.57%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.74%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.96%
 2. 2.Johnson & Johnson4.78%
 3. 3.Medtronic PLC4.61%
 4. 4.Emerson Electric Co2.97%
 5. 5.Chevron Corp2.85%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.85%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.83%
 8. 8.Marsh & McLennan Companies Inc2.81%
 9. 9.Verizon Communications Inc2.81%
 10. 10.Walmart Inc2.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的