NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

361.44美元1.32(0.36%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.13%
1年15.53%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金2.70%
 2. 2.股票4.69%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.61%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.60%
 2. 2.英國2.62%
 3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
前十大行業比重
 1. 1.健康護理16.62%
 2. 2.科技16.52%
 3. 3.金融服務16.18%
 4. 4.工業14.90%
 5. 5.防守性消費10.84%
 6. 6.公用6.23%
 7. 7.能源5.47%
 8. 8.基本物料2.84%
 9. 9.電訊服務2.79%
 10. 10.周期性消費2.54%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.09%
 2. 2.Johnson & Johnson4.81%
 3. 3.Medtronic PLC4.47%
 4. 4.Chevron Corp3.38%
 5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.97%
 6. 6.Walmart Inc2.93%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.82%
 8. 8.Verizon Communications Inc2.79%
 9. 9.Linde PLC2.62%
 10. 10.Emerson Electric Co2.57%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.70%
 2. 2.股票4.69%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.61%
前十大行業比重
 1. 1.健康護理16.62%
 2. 2.科技16.52%
 3. 3.金融服務16.18%
 4. 4.工業14.90%
 5. 5.防守性消費10.84%
 6. 6.公用6.23%
 7. 7.能源5.47%
 8. 8.基本物料2.84%
 9. 9.電訊服務2.79%
 10. 10.周期性消費2.54%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.60%
 2. 2.英國2.62%
 3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.09%
 2. 2.Johnson & Johnson4.81%
 3. 3.Medtronic PLC4.47%
 4. 4.Chevron Corp3.38%
 5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.97%
 6. 6.Walmart Inc2.93%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.82%
 8. 8.Verizon Communications Inc2.79%
 9. 9.Linde PLC2.62%
 10. 10.Emerson Electric Co2.57%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的