NN (L) 美國高股息基金Y股美元

414.04美元4.29(1.05%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.99%
3月1.21%
1年28.22%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.84%
 2. 2.股票3.92%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他94.24%
前五大投資區域
 1. 1.美國94.24%
 2. 2.英國2.38%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.83%
 2. 2.健康護理17.37%
 3. 3.金融服務14.51%
 4. 4.工業14.09%
 5. 5.防守性消費10.96%
 6. 6.公用6.66%
 7. 7.能源5.20%
 8. 8.基本物料2.89%
 9. 9.電訊服務2.67%
 10. 10.周期性消費2.58%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.01%
 2. 2.Johnson & Johnson4.77%
 3. 3.Medtronic PLC4.66%
 4. 4.Walmart Inc2.91%
 5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%
 6. 6.Chevron Corp2.82%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.80%
 8. 8.Becton, Dickinson and Co2.80%
 9. 9.Verizon Communications Inc2.67%
 10. 10.Emerson Electric Co2.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.84%
 2. 2.股票3.92%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他94.24%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.83%
 2. 2.健康護理17.37%
 3. 3.金融服務14.51%
 4. 4.工業14.09%
 5. 5.防守性消費10.96%
 6. 6.公用6.66%
 7. 7.能源5.20%
 8. 8.基本物料2.89%
 9. 9.電訊服務2.67%
 10. 10.周期性消費2.58%
前五大投資區域
 1. 1.美國94.24%
 2. 2.英國2.38%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.01%
 2. 2.Johnson & Johnson4.77%
 3. 3.Medtronic PLC4.66%
 4. 4.Walmart Inc2.91%
 5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%
 6. 6.Chevron Corp2.82%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.80%
 8. 8.Becton, Dickinson and Co2.80%
 9. 9.Verizon Communications Inc2.67%
 10. 10.Emerson Electric Co2.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的