NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元

290.09歐元0.37(0.13%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.44%
1年5.38%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金8.50%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券61.00%
 4. 4.其他30.50%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
 1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.95%
 2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.50%
 3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.11%
 4. 4.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%0.99%
 5. 5.Merck Kgaa 1.62%0.99%
 6. 6.CCR Re SA 2.88%0.96%
 7. 7.Totalenergies Se 1.75%0.96%
 8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.89%
 9. 9.Goldman Sachs Group, Inc. 1.99%0.83%
 10. 10.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金8.50%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券61.00%
 4. 4.其他30.50%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
 1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.95%
 2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.50%
 3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.11%
 4. 4.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%0.99%
 5. 5.Merck Kgaa 1.62%0.99%
 6. 6.CCR Re SA 2.88%0.96%
 7. 7.Totalenergies Se 1.75%0.96%
 8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.89%
 9. 9.Goldman Sachs Group, Inc. 1.99%0.83%
 10. 10.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的