NN (L) 新興高股息基金I股美元

79.19美元0.99(1.24%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.33%
3月6.53%
1年13.93%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金0.74%
 2. 2.股票98.22%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.04%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲52.68%
 2. 2.已開發亞洲26.66%
 3. 3.拉丁美洲6.44%
 4. 4.新興歐洲6.00%
 5. 5.非洲3.40%
前十大行業比重
 1. 1.科技19.29%
 2. 2.周期性消費18.32%
 3. 3.金融服務17.87%
 4. 4.電訊服務11.11%
 5. 5.基本物料9.91%
 6. 6.健康護理5.86%
 7. 7.工業5.50%
 8. 8.能源4.50%
 9. 9.防守性消費3.69%
 10. 10.房地產2.27%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
 5. 5.JD.com Inc ADR2.32%
 6. 6.PJSC Lukoil2.01%
 7. 7.NetEase Inc ADR2.01%
 8. 8.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.75%
 9. 9.Yum China Holdings Inc1.72%
 10. 10.Sberbank of Russia PJSC1.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.74%
 2. 2.股票98.22%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.04%
前十大行業比重
 1. 1.科技19.29%
 2. 2.周期性消費18.32%
 3. 3.金融服務17.87%
 4. 4.電訊服務11.11%
 5. 5.基本物料9.91%
 6. 6.健康護理5.86%
 7. 7.工業5.50%
 8. 8.能源4.50%
 9. 9.防守性消費3.69%
 10. 10.房地產2.27%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲52.68%
 2. 2.已開發亞洲26.66%
 3. 3.拉丁美洲6.44%
 4. 4.新興歐洲6.00%
 5. 5.非洲3.40%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
 5. 5.JD.com Inc ADR2.32%
 6. 6.PJSC Lukoil2.01%
 7. 7.NetEase Inc ADR2.01%
 8. 8.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.75%
 9. 9.Yum China Holdings Inc1.72%
 10. 10.Sberbank of Russia PJSC1.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的