NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

217.68美元2.08(0.95%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.17%
1年54.58%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.15%
 2. 2.股票98.56%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.29%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.32%
 2. 2.已開發亞洲26.40%
 3. 3.拉丁美洲7.56%
 4. 4.新興歐洲4.98%
 5. 5.非洲3.20%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.87%
 2. 2.金融服務18.04%
 3. 3.周期性消費16.52%
 4. 4.電訊服務11.47%
 5. 5.基本物料7.58%
 6. 6.防守性消費5.96%
 7. 7.工業4.88%
 8. 8.能源4.71%
 9. 9.健康護理4.67%
 10. 10.公用2.08%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd6.58%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.43%
 4. 4.Meituan2.28%
 5. 5.SK Hynix Inc Ordinary Shares1.20%
 6. 6.Reliance Industries Ltd Ordinary Shares1.11%
 7. 7.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.11%
 8. 8.China Construction Bank Corp Class H1.08%
 9. 9.JD.com Inc ADR1.03%
 10. 10.Baidu Inc ADR0.98%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.15%
 2. 2.股票98.56%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.29%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.87%
 2. 2.金融服務18.04%
 3. 3.周期性消費16.52%
 4. 4.電訊服務11.47%
 5. 5.基本物料7.58%
 6. 6.防守性消費5.96%
 7. 7.工業4.88%
 8. 8.能源4.71%
 9. 9.健康護理4.67%
 10. 10.公用2.08%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.32%
 2. 2.已開發亞洲26.40%
 3. 3.拉丁美洲7.56%
 4. 4.新興歐洲4.98%
 5. 5.非洲3.20%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd6.58%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.43%
 4. 4.Meituan2.28%
 5. 5.SK Hynix Inc Ordinary Shares1.20%
 6. 6.Reliance Industries Ltd Ordinary Shares1.11%
 7. 7.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.11%
 8. 8.China Construction Bank Corp Class H1.08%
 9. 9.JD.com Inc ADR1.03%
 10. 10.Baidu Inc ADR0.98%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的