NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元

151.43美元0.48(0.32%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月6.3%
3月7.47%
1年25.98%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.42%
 2. 2.股票98.46%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.12%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲51.07%
 2. 2.已開發亞洲26.37%
 3. 3.拉丁美洲8.11%
 4. 4.中東7.52%
 5. 5.非洲3.29%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務22.48%
 2. 2.科技19.59%
 3. 3.周期性消費13.05%
 4. 4.電訊服務11.51%
 5. 5.基本物料7.29%
 6. 6.防守性消費6.72%
 7. 7.工業6.56%
 8. 8.健康護理5.00%
 9. 9.能源2.80%
 10. 10.房地產2.31%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.91%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd3.77%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.81%
 4. 4.Meituan Class B1.53%
 5. 5.Infosys Ltd1.36%
 6. 6.China Construction Bank Corp Class H1.18%
 7. 7.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.08%
 8. 8.SK Hynix Inc0.98%
 9. 9.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A0.98%
 10. 10.ICICI Bank Ltd0.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.42%
 2. 2.股票98.46%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.12%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務22.48%
 2. 2.科技19.59%
 3. 3.周期性消費13.05%
 4. 4.電訊服務11.51%
 5. 5.基本物料7.29%
 6. 6.防守性消費6.72%
 7. 7.工業6.56%
 8. 8.健康護理5.00%
 9. 9.能源2.80%
 10. 10.房地產2.31%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲51.07%
 2. 2.已開發亞洲26.37%
 3. 3.拉丁美洲8.11%
 4. 4.中東7.52%
 5. 5.非洲3.29%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.91%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd3.77%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.81%
 4. 4.Meituan Class B1.53%
 5. 5.Infosys Ltd1.36%
 6. 6.China Construction Bank Corp Class H1.18%
 7. 7.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.08%
 8. 8.SK Hynix Inc0.98%
 9. 9.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A0.98%
 10. 10.ICICI Bank Ltd0.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的