NN (L) 環球高股息基金X股美元

553.14美元1.56(0.28%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.09%
3月2.39%
1年5.98%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.54%
 2. 2.股票38.93%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他59.53%
前五大投資區域
 1. 1.美國59.53%
 2. 2.歐元區17.77%
 3. 3.英國8.07%
 4. 4.日本6.56%
 5. 5.歐洲不包含歐元區3.92%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務21.53%
 2. 2.健康護理18.87%
 3. 3.科技11.36%
 4. 4.工業10.62%
 5. 5.防守性消費8.92%
 6. 6.周期性消費7.05%
 7. 7.能源6.04%
 8. 8.公用4.19%
 9. 9.房地產4.14%
 10. 10.電訊服務3.44%
前十大持股
 1. 1.Verizon Communications Inc2.85%
 2. 2.JPMorgan Chase & Co2.62%
 3. 3.Cisco Systems Inc2.61%
 4. 4.Bank of New York Mellon Corp2.58%
 5. 5.Medtronic PLC2.55%
 6. 6.Johnson & Johnson2.42%
 7. 7.Unilever PLC2.08%
 8. 8.Emerson Electric Co1.80%
 9. 9.Truist Financial Corp1.77%
 10. 10.Conagra Brands Inc1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.54%
 2. 2.股票38.93%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他59.53%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務21.53%
 2. 2.健康護理18.87%
 3. 3.科技11.36%
 4. 4.工業10.62%
 5. 5.防守性消費8.92%
 6. 6.周期性消費7.05%
 7. 7.能源6.04%
 8. 8.公用4.19%
 9. 9.房地產4.14%
 10. 10.電訊服務3.44%
前五大投資區域
 1. 1.美國59.53%
 2. 2.歐元區17.77%
 3. 3.英國8.07%
 4. 4.日本6.56%
 5. 5.歐洲不包含歐元區3.92%
前十大持股
 1. 1.Verizon Communications Inc2.85%
 2. 2.JPMorgan Chase & Co2.62%
 3. 3.Cisco Systems Inc2.61%
 4. 4.Bank of New York Mellon Corp2.58%
 5. 5.Medtronic PLC2.55%
 6. 6.Johnson & Johnson2.42%
 7. 7.Unilever PLC2.08%
 8. 8.Emerson Electric Co1.80%
 9. 9.Truist Financial Corp1.77%
 10. 10.Conagra Brands Inc1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的