NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)

71.98美元0.01(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.54%
1年10.31%
晨星評等

淨值走勢

  期間
  原幣報酬
  指數
  同組別
  • 一週
   0.41%
   -
   -
  • 一個月
   0.64%
   0.46%
   0.51%
  • 三個月
   2.54%
   2.89%
   2.26%
  • 一年
   10.31%
   10.12%
   7.61%
  • 三年(年度化)
   4.29%
   6.02%
   4.89%
  • 五年(年度化)
   7.10%
   8.85%
   6.84%
  • 十年(年度化)
   3.99%
   6.24%
   4.75%
  • 年初至今
   0.84%
   0.54%
   0.73%

  基金總覽

  基金組別
  全球高收益債券
  計價幣別
  美元
  年初至今報酬率
  0.84%
  基金規模
  0.00百萬截至 2021-03-02
  成立時間
  2011-05-02
  晨星評等
  投資策略
  本子基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券,因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力,依此説明了該等發行公司提供較高收益之理由。

  持股明細 / 風險評估

  投資區域
  1. 1.英國0.01%
  前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費0.01%
  前五大持股
  1. 1.Pro-Gest S.p.A. 3.25%0.90%
  2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.375%0.83%
  3. 3.Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75%0.79%
  4. 4.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%0.73%
  5. 5.Coty Inc. 4%0.71%

  風險概要(三年)

  項目
  指數
  組別
  • 月報酬平均數(算數)
   0.33
   -
  • 月報酬標準差
   10.88
   -
  • 月報酬夏普值
   0.23
   -
  投資區域
  1. 1.英國0.01%
  前五大持股
  1. 1.Pro-Gest S.p.A. 3.25%0.90%
  2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.375%0.83%
  3. 3.Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. 5.75%0.79%
  4. 4.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%0.73%
  5. 5.Coty Inc. 4%0.71%
  前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費0.01%

  風險概要(三年)

  項目
  指數
  組別
  • 月報酬平均數(算數)
   0.33
   -
  • 月報酬標準差
   10.88
   -
  • 月報酬夏普值
   0.23
   -