NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元

285.51美元3.75(1.3%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月9.25%
3月5.73%
1年32.15%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.10%
 2. 2.股票98.90%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.日本98.90%
前十大行業比重
 1. 1.工業27.47%
 2. 2.周期性消費17.29%
 3. 3.金融服務12.39%
 4. 4.科技9.85%
 5. 5.基本物料9.48%
 6. 6.電訊服務6.83%
 7. 7.房地產6.11%
 8. 8.能源4.36%
 9. 9.健康護理2.90%
 10. 10.防守性消費2.06%
前十大持股
 1. 1.Hitachi Ltd4.24%
 2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.64%
 3. 3.FUJIFILM Holdings Corp3.28%
 4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.00%
 5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.79%
 6. 6.Honda Motor Co Ltd2.68%
 7. 7.Tokio Marine Holdings Inc2.54%
 8. 8.Toyota Industries Corp2.46%
 9. 9.TDK Corp2.23%
 10. 10.Dai-ichi Life Holdings Inc2.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.10%
 2. 2.股票98.90%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.工業27.47%
 2. 2.周期性消費17.29%
 3. 3.金融服務12.39%
 4. 4.科技9.85%
 5. 5.基本物料9.48%
 6. 6.電訊服務6.83%
 7. 7.房地產6.11%
 8. 8.能源4.36%
 9. 9.健康護理2.90%
 10. 10.防守性消費2.06%
前五大投資區域
 1. 1.日本98.90%
前十大持股
 1. 1.Hitachi Ltd4.24%
 2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.64%
 3. 3.FUJIFILM Holdings Corp3.28%
 4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.00%
 5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.79%
 6. 6.Honda Motor Co Ltd2.68%
 7. 7.Tokio Marine Holdings Inc2.54%
 8. 8.Toyota Industries Corp2.46%
 9. 9.TDK Corp2.23%
 10. 10.Dai-ichi Life Holdings Inc2.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的