NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

276.65澳幣3.54(1.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.35%
3月1.48%
1年12.92%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金2.15%
 2. 2.股票44.84%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他53.01%
前五大投資區域
 1. 1.美國53.01%
 2. 2.歐元區18.42%
 3. 3.英國8.96%
 4. 4.日本6.67%
 5. 5.歐洲不包含歐元區6.38%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務22.02%
 2. 2.健康護理19.24%
 3. 3.科技13.25%
 4. 4.工業9.66%
 5. 5.防守性消費7.65%
 6. 6.周期性消費6.62%
 7. 7.能源5.40%
 8. 8.公用5.12%
 9. 9.電訊服務3.76%
 10. 10.房地產2.78%
前十大持股
 1. 1.Verizon Communications Inc2.76%
 2. 2.Bank of New York Mellon Corp2.65%
 3. 3.Johnson & Johnson2.53%
 4. 4.Unilever PLC2.50%
 5. 5.Cisco Systems Inc2.48%
 6. 6.Medtronic PLC2.23%
 7. 7.Chubb Ltd2.08%
 8. 8.Merck & Co Inc2.07%
 9. 9.JPMorgan Chase & Co1.99%
 10. 10.Compagnie de Saint-Gobain SA1.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.15%
 2. 2.股票44.84%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他53.01%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務22.02%
 2. 2.健康護理19.24%
 3. 3.科技13.25%
 4. 4.工業9.66%
 5. 5.防守性消費7.65%
 6. 6.周期性消費6.62%
 7. 7.能源5.40%
 8. 8.公用5.12%
 9. 9.電訊服務3.76%
 10. 10.房地產2.78%
前五大投資區域
 1. 1.美國53.01%
 2. 2.歐元區18.42%
 3. 3.英國8.96%
 4. 4.日本6.67%
 5. 5.歐洲不包含歐元區6.38%
前十大持股
 1. 1.Verizon Communications Inc2.76%
 2. 2.Bank of New York Mellon Corp2.65%
 3. 3.Johnson & Johnson2.53%
 4. 4.Unilever PLC2.50%
 5. 5.Cisco Systems Inc2.48%
 6. 6.Medtronic PLC2.23%
 7. 7.Chubb Ltd2.08%
 8. 8.Merck & Co Inc2.07%
 9. 9.JPMorgan Chase & Co1.99%
 10. 10.Compagnie de Saint-Gobain SA1.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的