NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

293.01澳幣3.19(1.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.76%
3月1.07%
1年3.16%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.81%
 2. 2.股票37.26%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他60.93%
前五大投資區域
 1. 1.美國60.93%
 2. 2.歐元區17.70%
 3. 3.英國7.41%
 4. 4.日本5.52%
 5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務22.56%
 2. 2.健康護理17.66%
 3. 3.科技10.94%
 4. 4.工業10.74%
 5. 5.防守性消費8.01%
 6. 6.能源7.32%
 7. 7.周期性消費6.65%
 8. 8.公用4.51%
 9. 9.房地產4.17%
 10. 10.電訊服務3.58%
前十大持股
 1. 1.Verizon Communications Inc2.85%
 2. 2.JPMorgan Chase & Co2.62%
 3. 3.Cisco Systems Inc2.61%
 4. 4.Bank of New York Mellon Corp2.58%
 5. 5.Medtronic PLC2.55%
 6. 6.Johnson & Johnson2.42%
 7. 7.Unilever PLC2.08%
 8. 8.Emerson Electric Co1.80%
 9. 9.Truist Financial Corp1.77%
 10. 10.Conagra Brands Inc1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.81%
 2. 2.股票37.26%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他60.93%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務22.56%
 2. 2.健康護理17.66%
 3. 3.科技10.94%
 4. 4.工業10.74%
 5. 5.防守性消費8.01%
 6. 6.能源7.32%
 7. 7.周期性消費6.65%
 8. 8.公用4.51%
 9. 9.房地產4.17%
 10. 10.電訊服務3.58%
前五大投資區域
 1. 1.美國60.93%
 2. 2.歐元區17.70%
 3. 3.英國7.41%
 4. 4.日本5.52%
 5. 5.歐洲不包含歐元區4.08%
前十大持股
 1. 1.Verizon Communications Inc2.85%
 2. 2.JPMorgan Chase & Co2.62%
 3. 3.Cisco Systems Inc2.61%
 4. 4.Bank of New York Mellon Corp2.58%
 5. 5.Medtronic PLC2.55%
 6. 6.Johnson & Johnson2.42%
 7. 7.Unilever PLC2.08%
 8. 8.Emerson Electric Co1.80%
 9. 9.Truist Financial Corp1.77%
 10. 10.Conagra Brands Inc1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的