DWS 投資歐洲精選 USD LC

142.63美元0.23(0.16%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.49%
3月6.47%
1年8.9%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金3.05%
 2. 2.股票93.69%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他3.26%
前五大投資區域
 1. 1.歐元區66.30%
 2. 2.英國14.16%
 3. 3.歐洲不包含歐元區13.23%
 4. 4.美國3.26%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務18.42%
 2. 2.健康護理15.41%
 3. 3.工業14.06%
 4. 4.周期性消費11.62%
 5. 5.科技8.12%
 6. 6.基本物料7.92%
 7. 7.防守性消費4.98%
 8. 8.電訊服務4.39%
 9. 9.能源4.18%
 10. 10.房地產4.07%
前十大持股
 1. 1.ASML Holding NV6.24%
 2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.72%
 3. 3.AstraZeneca PLC5.23%
 4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.22%
 5. 5.TotalEnergies SE4.18%
 6. 6.Iberdrola SA3.79%
 7. 7.Compass Group PLC3.30%
 8. 8.CRH PLC3.26%
 9. 9.Vinci SA3.26%
 10. 10.ING Groep NV3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.05%
 2. 2.股票93.69%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他3.26%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務18.42%
 2. 2.健康護理15.41%
 3. 3.工業14.06%
 4. 4.周期性消費11.62%
 5. 5.科技8.12%
 6. 6.基本物料7.92%
 7. 7.防守性消費4.98%
 8. 8.電訊服務4.39%
 9. 9.能源4.18%
 10. 10.房地產4.07%
前五大投資區域
 1. 1.歐元區66.30%
 2. 2.英國14.16%
 3. 3.歐洲不包含歐元區13.23%
 4. 4.美國3.26%
前十大持股
 1. 1.ASML Holding NV6.24%
 2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.72%
 3. 3.AstraZeneca PLC5.23%
 4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.22%
 5. 5.TotalEnergies SE4.18%
 6. 6.Iberdrola SA3.79%
 7. 7.Compass Group PLC3.30%
 8. 8.CRH PLC3.26%
 9. 9.Vinci SA3.26%
 10. 10.ING Groep NV3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的