DWS 投資中國股票 USD TFC

122.07美元0.28(0.23%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月3.35%
3月15.33%
1年0.54%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.08%
 2. 2.股票94.92%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲88.56%
 2. 2.已開發亞洲6.36%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費31.07%
 2. 2.金融服務14.67%
 3. 3.電訊服務11.79%
 4. 4.健康護理7.33%
 5. 5.防守性消費6.82%
 6. 6.科技6.59%
 7. 7.工業6.55%
 8. 8.房地產4.98%
 9. 9.基本物料2.57%
 10. 10.能源2.03%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd8.12%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
 3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.68%
 4. 4.JD.com Inc ADR3.68%
 5. 5.NIO Inc ADR2.72%
 6. 6.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.61%
 7. 7.BYD Co Ltd Class H2.53%
 8. 8.Meituan2.23%
 9. 9.ANTA Sports Products Ltd2.15%
 10. 10.China Mengniu Dairy Co Ltd2.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.08%
 2. 2.股票94.92%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費31.07%
 2. 2.金融服務14.67%
 3. 3.電訊服務11.79%
 4. 4.健康護理7.33%
 5. 5.防守性消費6.82%
 6. 6.科技6.59%
 7. 7.工業6.55%
 8. 8.房地產4.98%
 9. 9.基本物料2.57%
 10. 10.能源2.03%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲88.56%
 2. 2.已開發亞洲6.36%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd8.12%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
 3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.68%
 4. 4.JD.com Inc ADR3.68%
 5. 5.NIO Inc ADR2.72%
 6. 6.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.61%
 7. 7.BYD Co Ltd Class H2.53%
 8. 8.Meituan2.23%
 9. 9.ANTA Sports Products Ltd2.15%
 10. 10.China Mengniu Dairy Co Ltd2.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的