MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)

167.89歐元0.02(0.01%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.43%
3月7.39%
1年16.71%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.37%
 2. 2.股票97.67%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.96%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲49.60%
 2. 2.已開發亞洲27.94%
 3. 3.拉丁美洲10.86%
 4. 4.歐元區3.37%
 5. 5.中東2.55%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.59%
 2. 2.金融服務17.91%
 3. 3.周期性消費15.25%
 4. 4.電訊服務12.02%
 5. 5.防守性消費11.33%
 6. 6.基本物料7.46%
 7. 7.能源4.06%
 8. 8.工業3.62%
 9. 9.房地產3.11%
 10. 10.健康護理1.98%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.19%
 2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.88%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd5.74%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.62%
 5. 5.Yum China Holdings Inc2.62%
 6. 6.UPL Ltd2.04%
 7. 7.HDFC Bank Ltd2.02%
 8. 8.Tata Consultancy Services Ltd1.98%
 9. 9.AIA Group Ltd1.94%
 10. 10.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.37%
 2. 2.股票97.67%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.96%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.59%
 2. 2.金融服務17.91%
 3. 3.周期性消費15.25%
 4. 4.電訊服務12.02%
 5. 5.防守性消費11.33%
 6. 6.基本物料7.46%
 7. 7.能源4.06%
 8. 8.工業3.62%
 9. 9.房地產3.11%
 10. 10.健康護理1.98%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲49.60%
 2. 2.已開發亞洲27.94%
 3. 3.拉丁美洲10.86%
 4. 4.歐元區3.37%
 5. 5.中東2.55%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.19%
 2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.88%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd5.74%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.62%
 5. 5.Yum China Holdings Inc2.62%
 6. 6.UPL Ltd2.04%
 7. 7.HDFC Bank Ltd2.02%
 8. 8.Tata Consultancy Services Ltd1.98%
 9. 9.AIA Group Ltd1.94%
 10. 10.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H1.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的